Off 01

Seznam akreditovaných školitelů psychodiagnostických metod SORAD A TŘÍDNÍ KOMPAS:

Mgr.Lenka Dolníková: PPP Stredoceskeho kraje
e-mail: stetinova@pppkolin.cz

Mgr.Karolina Homolová: PPP Usteckeho kraje
e-mail: karolina.homolova@pppuk.cz

PhDr. Alžběta Michalová : Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1,2 a 4
e-mail: amichalova@ppppraha.cz nebo poradna@ppppraha.cz

Mgr.Lenka Novotná : PPP pro Prahu 10
e-mail: novotna@ppp10.eu

doc.PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
e-mail: isabella.pavelkova@pedf.cuni.cz nebo jfpavelka@volny.cz

Mgr.Radoslava Přibylová: PPP Stredoceskeho kraje
e-mail: stetinova@pppkolin.cz

Mgr.Gabriela Luková Sittová: PPP Stredoceskeho kraje
e-mail: stetinova@pppkolin.cz

PhDr.Jaroslava Štětinová: PPP Stredoceskeho kraje
e-mail: stetinova@pppkolin.cz

PhDr.Lidmila Valentová, CSc
e-mail: lidmila.valentova@pedf.cuni.cz

Mgr.Jana Veverková: PPP Praha 10
e-mail: veverkova@ppp10.eu

Uvedení školitelé absolvovali akreditační kurz, vedený Doc. PhDr. Vladimírem Hrabalem, CSc. a jsou výhradními akreditovanými školiteli oprávněných uživatelů obou metod v období do 31. 12. 2014.

Kurzy pro uživatele obou metod musí splňovat tyto standardy:
• Obsah školení
- Základy psychodiagnostiky a práce s psychodiagnostickými metodami, především interpretace a sdělování výsledků použitých metod a diagnostických závěrů
- Teoretické základy metod
- Praktické procvičení administrace a vyhodnocení metod
• Rozsah školení
- SORAD min. 8 hodin
- TŘÍDNÍ KOMPAS 5 – 8 hodin
• Každá z metod je nabízena v samostatném kurzu, pokud jsou obě metody spojeny v jednom kurzu, je minimální časová dotace stanovena na 9 hodin
• Počet účastníků v jednom školicím kurzu je pro zajištění dostatečné kvalitativní úrovně omezen na max. 12 účastníků pro metodu SORAD a 18 účastníků pro metodu TŘÍDNÍ KOMPAS