Off 01

MMPI®-2 - Minnesota Multiphasic Personality Inventory®-2 SK

Mmpi 2 obalka

1. slovenské vydanie, Hogrefe – Testcentrum, Praha 2018

Autori: J. N. Butcher, J. R. Graham, Y. S. Ben-Porath,
A. Tellegen, W. G. Dahlstrom and B. Kaemmer,
Coordinator for the Press
Autori slovenskej verzie: R. Máthé, J. Štefániková
Autor PC verzie: Z. Kojzar odborná podpora programu MMPI-2 SK
Vekové rozpätie: adolescenti a dospelá populácia
Využitie: MMPI-2 je širokospektrálne inventórium, ktoré
slúži na vyšetrenie osobnosti a na diagnostikovanie psychopatológie, resp. na diferenciálno-diagnostické účely.
Administrácia: individuálna i skupinová, verzia
tužka-papier, priamo záznam do PC, v oboch prípadoch s vyhodnocovaním prostredníctvom skórovacieho
programu pre Windows

Metoda kategorie C

K metodě je vypsán Školicí a výcvikový kurz.

Tuto metodu nabízíme ve variantách:

  • verze tužka-papír
  • počítačová verze
Charakteristika

MMPI-2 je metódou prvej voľby, ktoré je popri každodennej diagnostickej praxi klinického psychológa vhodné aj ako súčasť batérie testov používaných pri vyšetrení psychickej spôsobilosti na držbu alebo nosenie zbraní a streliva ako aj v rámci vyšetrení psychickej spôsobilosti na riadenie motorového vozidla. Vzhľadom na exaktnú rozpracovanosť desiatich validizačných škál je ako štandardizovaná metóda mimoriadne vhodná aj pre forenznopsychologickú prax či už v rámci znaleckých psychologických vyšetrení alebo v rámci vyšetrení v penitenciárnej starostlivosti. Stodvadsaťdva škál inventória poskytuje významné informácie aj pre psychológov pôsobiacich v iných oblastiach aplikovanej psychológie (napr. pri výberových konaniach) tak na zistenie osobnostných charakteristík ako aj na detekovanie psychopatológie. Metóda má významné uplatnenie v psychologickom výskume. Vďaka spracovaniu výsledkov v PC programe umožňuje okamžitý export a efektívnu prácu so získanými dátami.

Test tvorí inventórium s 567 položkami, ktoré sýtia nasledovné škály MMPI-2:
• Validizačné škály v celkovom počte 10 (pôvodné 4 boli doplnené o ďalších 6)
• Štandardné klinické škály (10)
• Reštrukturované klinické (RC) škály (9)
• Harrisovy – Lingoesovy subškály (28)
• Si subškály (3)
• Wiener – Harmonove subškály (10)
• Obsahové škály (15)
• Komponenty obsahových škál (27)
• Škály psychopatológie osobnosti (5)
• Osobnostné charakteristiky – Doplnkové škály (15)

Úplný testový súbor   12000,- Kč   Obj.č. 702
(príručka, 5 ks dotazníkov ženy, 5 ks dotazníkov muži, 30 ks záznamových hárkov, počítačový program pre Windows vrátane 500 opakovaní vyhodnotení testu)
Príručka   1100,- Kč   Obj.č. 702-1
Dotazník ženy (5 ks)   400,- Kč   Obj.č. 702-2
Dotazník muži (5 ks)   400,- Kč   Obj.č. 702-3
Záznamový hárok (30 ks)   200,- Kč   Obj.č. 702-4
 
Ďalších 500 opakovaní počítačového vyhodnotenia testu   6000,- Kč   Obj.č. 702-5
Nový HW kľúč + ďalších 500 opakovaní počítačového vyhodnotení testu   8100,- Kč   Obj.č. 702-6

 

Přejít na stránku on-line objednávky >>

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

K ceně objednaného zboží připočítáváme poštovné a balné (v ČR ve výši 180,- Kč, na Slovensko ve výši 490,- Kč).
Fakturu za objednané zboží vystavujeme v Kč, pro objednávky ze Slovenska v Eur (s platbou na náš účet vedený u ČSOB na Slovensku).
Pokud si přejete vystavit fakturu bez DPH, prosíme o zaslání kopie o registraci k DPH v SR (Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty).