Off 01

Manuál TAT

Psychoanalytický přístup

Manual tat obalka

1. české vydání, Hogrefe – Testcentrum, Praha 2019

Autoři: Françoise Brelet-Foulard, Catherine Chabert

Český překlad připravili a odborně redigovali: Jan Ženatý, Martina Telerovská, Jiří Michalec

Tuto metodu nabízíme ve variantách:

Charakteristika

Druhé vydání Manuálu TAT – psychoanalytický přístup autorek Françoise Brelet-Foulardové a Catherine Chabertové navazuje na psychoanalytický přístup francouzské psychoanalytičky Vicy Shentoubové. Je zde podrobně zachycen dosavadní vývoj metody Tématicko – apercepčního testu (TAT) a shrnuty poznatky autorek, získané na základě mnohaletého empirického výzkumu napříč populací. Východiskem je jim psychoanalýza, zejména Freudova metapsychologie, její teorie psychického fungování, ale i současné pojetí psychoanalytické psychopatologie, zároveň se autorky neuzavírají jiným novým poznatkům z oblasti psychopatologie a psychodiagnostiky.

Manuál TAT je rozdělený do tří hlavních částí. První část se týká vývoje psychoanalytických základů teorie TAT. Druhá část pojednává o samotné metodě TAT a jejich postupech administrace, vyhodnocování a intepretace. Analýza příběhu v tomto přístupu spočívá ve sledování formy, neboli, jinými slovy, v tom jak je příběh vyprávěn. Cílem je pomocí vyhodnocovacího nástroje „skórovací tabulky“ sledovat průběh myšlení subjektu a způsob organizace vyprávění, během něhož se jedinec vyrovnává s vnitřními konflikty a afekty evokovanými tabulemi TAT. V poslední třetí části knihy autorky prakticky demonstrují svůj způsob „tvorby“ diagnostického závěru. Nalezneme zde ilustrativní klinické ukázky a rozbory jednotlivých psychických struktur a psychopatologických organizací.

Manuál TAT   750,- Kč   Obj.č. 214

 

Přejít na stránku on-line objednávky >>

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

K ceně objednaného zboží připočítáváme poštovné a balné (v ČR ve výši 180,- Kč, na Slovensko ve výši 490,- Kč).
Fakturu za objednané zboží vystavujeme v Kč, pro objednávky ze Slovenska v Eur (s platbou na náš účet vedený u ČSOB na Slovensku).
Pokud si přejete vystavit fakturu bez DPH, prosíme o zaslání kopie o registraci k DPH v SR (Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty).