Off 01

IST-Screening

Test struktury inteligence – Screening

Ist screening obalka

1. české vydání, Hogrefe – Testcentrum, Praha 2018

Autoři: Detlev Liepmann, André Beauducel, Burkhard Brocke, Wim Nettelnstroth

Autorka české verze: Simona Hoskovcová

Věkové rozmezí: adolescenti a dospělá populace

Využití: diagnostika struktury poznávacích schopností, zejména v oblasti poradenské a školní psychologie, psychologie práce, organizace a řízení, při přijímacích zkouškách na různé typy škol aj.

Administrace: individuální i skupinová, časový limit 35 minut

Metoda kategorie B

Tuto metodu nabízíme ve variantách:

Charakteristika testu
 

„IST-Screening“ se skládá ze tří druhů úkolů, které jsou použity také v I-S-T 2000 R pro měření tří dimenzí inteligence (verbální – subtest analogie, numerická – subtest číselné řady a figurální – subtest matice).

IST-Screening musí být administrován celý (tři skupiny úloh). Při použití norem se primárně využívá celkový skór. Pro dílčí skupiny úloh jsou sice také k dispozici normy, ale v případě potřeby diferencovat výkon poskytují pouze podklad pro hrubý odhad jednotlivých schopností.

„IST-Screening“ má dvě formy (forma A/B). Jedná se o paralelní formy, které nepracují se stejnými položkami, i když jde o stejný typ úkolu.

Normy pro český standardizační soubor byly vytvořeny ze vzorku celkem 1342 probandů ve věku 18-63 let.

Úplný testový soubor   1800,- Kč   Obj.č. 208
(příručka, 10 ks základní modul – forma A a B, 30 ks záznamových listů, 30 ks profilu výsledků, 1 ks šablon – forma A a B)
Příručka   800,- Kč   Obj.č. 208-1
Testovací sešit – Forma A (10 ks)   250,- Kč   Obj.č. 208-2
Testovací sešit – Forma B (10 ks)   250,- Kč   Obj.č. 208-3
Záznamový list – Forma A/B (30 ks)   200,- Kč   Obj.č. 208-4
Šablona – Forma A (1 ks)   90,- Kč   Obj.č. 208-5
Šablona – Forma B (1 ks)   90,- Kč   Obj.č. 208-6
Profil výsledků (30 ks)   150,- Kč   Obj.č. 208-7
Verze pro HTS 5 220,- Kč více…

 

Přejít na stránku on-line objednávky >>

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

K ceně objednaného zboží připočítáváme poštovné a balné (v ČR ve výši 180,- Kč, na Slovensko ve výši 490,- Kč).
Fakturu za objednané zboží vystavujeme v Kč, pro objednávky ze Slovenska v Eur (s platbou na náš účet vedený u ČSOB na Slovensku).
Pokud si přejete vystavit fakturu bez DPH, prosíme o zaslání kopie o registraci k DPH v SR (Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty).