Off 01

IDS-P - Inteligenční a vývojová škála pro předškolní děti

Ids p obalka

1. české vydání, Hogrefe–Testcentrum, Praha 2018

Autoři: Alexander Grob, Giselle Reimann, Janine Gut, Marie-Claire Frischknecht

Autorka české verze: Dana Krejčířová

Využití: Test kognitivních schopností (test inteligence) a celkového vývoje pro využití v oblasti vývojové a pedagogické psychologie, poradenství, dětské klinické psychologie, dětské psychiatrie a pediatrie

Administrace: Individuální, celková doba administrace: 60–90 minut

Aktualizace programu

Tuto metodu nabízíme ve variantách:

  • verze tužka-papír
Charakteristika testu

IDS-P umožňuje komplexní a diferencované vývojově psychologické standardizované hodnocení dětí ve věku 3–5 let v oblasti kognitivního i celkového vývoje, v němž jsou posuzovány funkční oblasti psychomotoriky, sociálně-emoční kompetence, řeči a logicko-matematického myšlení. Examinátor kromě toho také posuzuje chování dítěte (Přístup k testové situaci).
Doplňkové české subtesty jsou zaměřeny na diagnostiku verbálního myšlení.

IDS-P umožňuje včasný záchyt vývojových odchylek a přípravu stimulačních program v rámci zdravotní péče. IDS-P lze užít v celém rozsahu vývojové diagnostiky a diagnostiky schopností, při diagnostice školní zralosti i v oblasti klinické praxe. Lze jej např. použít pro určení úrovně nadání, určení vhodného typu školy či vhodné úrovně náročnosti vzdělávacího programu (např. školní zralost, speciální školy; děti se speciálními potřebami) a určení úrovně inteligence a vývojové úrovně hodnocených funkčních oblastí.

Původní české normy jsou založeny na reprezentativním vzorku 465 dětí.

Úplný testový soubor   21500,- Kč   Obj.č. 215
(příručka, 25 ks záznamových listů, testovací materiál, počítačový program pro Windows)
Příručka   1500,- Kč   Obj.č. 215-1
Záznamový list (25 kusů)   950,- Kč   Obj.č. 215-2
Testovací materiál   17500,- Kč   Obj.č. 215-3
Počítačový vyhodnocovací program pro Windows   1800,- Kč   Obj.č. 215-4
Zvlášť lze objednat následující součásti Testovacího materiálu:
Blok nelinkovaného papíru (25 kusů)   450,- Kč   Obj.č. 215-5
Dárky (25 kusů)   850,- Kč   Obj.č. 215-6
Testovací sešit 1 a 2   2900,- Kč   Obj.č. 215-3

 

Přejít na stránku on-line objednávky >>

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

K ceně objednaného zboží připočítáváme poštovné a balné (v ČR ve výši 180,- Kč, na Slovensko ve výši 490,- Kč).
Fakturu za objednané zboží vystavujeme v Kč, pro objednávky ze Slovenska v Eur (s platbou na náš účet vedený u ČSOB na Slovensku).
Pokud si přejete vystavit fakturu bez DPH, prosíme o zaslání kopie o registraci k DPH v SR (Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty).