Off 01

Conners 3

Posuzovací škála pozornosti a chování

Conners 3 obalka

1. české vydání, Hogrefe – Testcentrum, Praha 2018

Autor: C. K. Conners

Autoři české verze: Radek Ptáček, Michal Goetz, Lucie Švandová

Věkové rozmezí: 6–18 let

Využití: Posouzení a identifikace příznaků ADHD a komorbidních poruch (porucha opozičního vzdoru, porucha chování), zachycení problémů s učením, vzdoru a/nebo agrese, problémů v oblasti exekutivních funkcí, ve vztazích s vrstevníky či v rodině, funkční narušení.

Administrace: individuální i skupinová (verze pro rodiče, pro učitele, sebeposouzení), doba administrace 5−20 min. (podle zvolené formy)

Metoda kategorie A

Tuto metodu nabízíme ve variantách:

  • verze tužka-papír
Charakteristika testu
 

Metoda Conners 3 představuje moderní metodu zaměřenou primárně na posouzení projevů ADHD a komorbidních poruch (porucha opozičního vzdoru, porucha chování), ale též na výskyt obecně psychopatologických symptomů. Metoda splňuje nejpřísnější psychometrická kritéria (vysoká validita i reliabilita) a je i uživatelsky přívětivá (jednoduchá administrace, skórování i interpretace). Výhodou metody je existence verze pro rodiče, učitele a pro starší děti i možnost sebeposouzení. K dispozici je plná i zkrácená verze dotazníků a indexové formuláře. Normy z původního vydání.

Základní diagnostické možnosti využití Conners 3:
• Posouzení ADHD příznaků: nepozornost, hyperaktivita, impulzivita
• Posouzení projevů komorbidních poruch: porucha opozičního vzdoru, porucha chování
• Problémy s učením
• Exekutivní funkce
• Vzdor/Agrese
• Vztahy s vrstevníky/Vztahy v rodině
• Funkční narušení
• Úzkost a deprese

Úplný testový soubor   4250,- Kč   Obj.č. 204
(příručka, propisovací formuláře (6 sad po 10 kusech), indexové formuláře (5 sad po 10 kusech), stručný přehled)
Příručka   1250,- Kč   Obj.č. 204-1
Conners 3-Rodič, propisovací formulář (10 ks)   450,- Kč   Obj.č. 204-2
Conners 3-Učitel, propisovací formulář (10 ks)   450,- Kč   Obj.č. 204-3
Conners 3-Sebeposouzení, propisovací formulář (10 ks)   450,- Kč   Obj.č. 204-4
Conners 3-Rodič – Zkrácená verze, propisovací formulář (10 ks)   350,- Kč   Obj.č. 204-5
Conners 3-Učitel – Zkrácená verze, propisovací formulář (10 ks)   350,- Kč   Obj.č. 204-6
Conners 3-Sebeposouzení – Zkrácená verze, propisovací formulář (10 ks)   350,- Kč   Obj.č. 204-7
Conners 3AI-Rodič , indexový formulář (10 ks)   100,- Kč   Obj.č. 204-8
Conners 3AI-Učitel, indexový formulář (10 ks)   100,- Kč   Obj.č. 204-9
Conners 3AI-Sebeposouzení, indexový formulář (10 ks)   100,- Kč   Obj.č. 204-10
Conners 3GI-Rodič, indexový formulář (10 ks)   150,- Kč   Obj.č. 204-11
Conners 3GI-Učitel, indexový formulář (10 ks)   150,- Kč   Obj.č. 204-12
Conners-3 – Stručný přehled (samostatná tabulka)   50,- Kč   Obj.č. 204-13

 

Přejít na stránku on-line objednávky >>

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

K ceně objednaného zboží připočítáváme poštovné a balné (v ČR ve výši 180,- Kč, na Slovensko ve výši 490,- Kč).
Fakturu za objednané zboží vystavujeme v Kč, pro objednávky ze Slovenska v Eur (s platbou na náš účet vedený u ČSOB na Slovensku).
Pokud si přejete vystavit fakturu bez DPH, prosíme o zaslání kopie o registraci k DPH v SR (Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty).