Off 01

AIST-R Test štruktúry záujmov

Orientačná metodika pre voľbu povolania

Aist r%28sk%29 obalka

Testcentrum – Hogrefe, Praha 2018

Autori: Christian Bergmann, Ferdinand Eder

Autori slovenskej adaptácie: Dagmar Kopčanová, Vladimír Dočkal

Vekové rozpätie: adolescenti a dospelá populácia

Využitie: kariérové poradenstvo

Administrácia: individuálna i skupinová, iba verzia papier – ceruzka

Metoda kategórie A

Tuto metodu nabízíme ve variantách:

  • verze tužka-papír
Charakteristika

Revidovaná verzia Testu štruktúry záujmov (AIST-R) bola vytvorená pre potreby kariérového poradenstva, ktoré sa poskytuje v základných a stredných školách. Možno ju však použiť aj pri práci s dospelou populáciou.

Cieľom testovania je uľahčiť profesijnú orientáciu najmä žiakom základných a stredných škôl, viesť ich k poznávaniu vlastných záujmov, spôsobilostí a osobnostných predpokladov a pomôcť im tak pri výbere relevantných povolaní, ktoré korešpondujú s aktuálnou štruktúrou ich profesijných záujmov.

Test je založený na Hollandovom hexagonálnom modeli profesií a osobnostných typov. Ide o šesť základných typov orientovaných na určitý životný štýl:

- Osobnosť s motorickou (manuálnou či manuálne-technickou) životnou orientáciou (Realistický typ – R)
- Osobnosť s investigatívnou či vedeckou životnou orientáciou (Investigatívny typ – I)
- Osobnosť s umeleckou životnou orientáciou (Umelecký typ – A)
- Osobnosť so sociálnou životnou orientáciou (Sociálny typ – S)
- Osobnosť s podnikavou životnou orientáciou (Podnikavý typ – E)
- Osobnosť s konformnou životnou orientáciou(Konvenčný typ – C)

Úplný testový súbor   950,- Kč   Obj.č. 713
(príručka, vyhodnocovací kľúč, 30 ks dotazníkov, 30 ks vyhodnocovacích hárkov)
Príručka (vrátane vyhodnocovacieho kľúča)   350,- Kč   Obj.č. 713-1
Dotazník (30 ks)   400,- Kč   Obj.č. 713-2
Vyhodnocovací hárok (30 ks)   250,- Kč   Obj.č. 713-3

 

Přejít na stránku on-line objednávky >>

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

K ceně objednaného zboží připočítáváme poštovné a balné (v ČR ve výši 180,- Kč, na Slovensko ve výši 490,- Kč).
Fakturu za objednané zboží vystavujeme v Kč, pro objednávky ze Slovenska v Eur (s platbou na náš účet vedený u ČSOB na Slovensku).
Pokud si přejete vystavit fakturu bez DPH, prosíme o zaslání kopie o registraci k DPH v SR (Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty).