Off 01

Typický člověk

Úvod do typologie osobnosti

Typicky clovek

1. české vydání, Hogrefe – Testcentrum, Praha 2009

Autoři: R. Bents, R. Blank

Překlad a úprava: O. Bezdíček

Charakteristika

Publikace Typický člověk představuje srozumitelný a systematický úvod do teorie typů, která je základem Dotazníku typologie osobnosti – GPOP. Cílem knihy je vytvořit nejen základní přehled teorie typů, ale také usnadnit pochopení komplexních souvislostí vlastní osobnosti na základě této teorie.

Studium této knihy vám pomůže, abyste si plně uvědomili, jak posuzujete své okolí a jak se rozhodujete.

V tomto novém vydání je zahrnuta vedle čtyř známých globálních škál teorie typů dodatečná dimenze – stres. Autoři řeší i otázku, jaký vliv má stres na osobnost a jak osobnost se stresem zachází.

V publikaci dále najdete podrobný popis osobnostních profilů a další důležité informace o typologii osobnosti.

Typický člověk   Objednací číslo 136  450,- Kč

 

Přejít na stránku on-line objednávky >>

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

K ceně objednaného zboží připočítáváme poštovné a balné (v ČR ve výši 180,- Kč, na Slovensko ve výši 490,- Kč).
Fakturu za objednané zboží vystavujeme v Kč, pro objednávky ze Slovenska v Eur (s platbou na náš účet vedený u ČSOB na Slovensku).
Pokud si přejete vystavit fakturu bez DPH, prosíme o zaslání kopie o registraci k DPH v SR (Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty).