Off 01

Posuzovací škála dětského autismu CARS2

Poslání kurzu

• Seznámení se s teoretickými základy, postupy administrace a vyhodnocení metody.
• Intenzivní jednodenní 8hodinový školicí kurz s praktickými ukázkami vás seznámí s příklady administrace a vyhodnocení metody a s interpretačními možnostmi, ilustrovanými kazuistikami.
Dvě verze CARS2 popisují 15 oblastí chování, které jsou definovány pomocí jedinečného posuzovacího systému, identifikujícího jedince s poruchami autistického spektra (PAS) a odlišujícího je od jiných diagnóz – metoda umožňuje formulování diferenciálně diagnostických hypotéz u lidí všech věkových kategorií a úrovní fungování. Kurz je koncipován jako úvod do práce s metodou a možností využití jejího diagnostického potenciálu.

 

Termín

 

Přijímáme přihlášky pro nejbližší možný termín.

 
Předběžně se přihlásit (on-line přihláška)
 
 

 


Termín bude stanoven podle dohody s lektorem kurzu. Po stanovení termínu budeme všechny předběžně přihlášené účastníky ihned kontaktovat.

Kurz začíná v 9,00 a končí v 17,00 hodin.

Lektorka kurzu

PhDr. Tereza Soukupová, Ph.D.

Místo konání kurzu
  • Hogrefe – Testcentrum
    A. Staška 78
    Praha 4 – Krč

Cena kurzu Posuzovací škála dětského autismu CARS2 je 2800,- Kč (včetně DPH).

Počet účastníků
  • Počet účastníků všech akcí je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován.
Osvědčení
  • Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování.
  • Vybrané kurzy a semináře jsou zařazeny v systému kontinuálního vzdělávání klinických psychologů AKP.
Platební podmínky
  • Účastnický poplatek lze uhradit bankovním převodem (na základě vystavené faktury) na účet č. 476409493/0300 u ČSOB Praha (variabilní symbol platby je číslo faktury, ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno účastníka), případně v hotovosti v sídle Hogrefe – Testcentra, A. Staška 78, 140 00 Praha 4. Hogrefe – Testcentrum s.r.o. si vyhrazuje právo změnit z organizačních důvodů termín konání akce.
  • V případě zrušení závazné objednávky na akci si Hogrefe – Testcentrum vyhrazuje právo účtovat stornovací poplatek ve výši 50 % uvedené ceny. V případě zrušení účasti na akci v době kratší než deset dní před zahájením akce již nebude uhrazený účastnický poplatek vrácen.