Off 01

Akreditační kurz Hogrefe – Diagnostické metody pro personalistiku a poradenství

Poslání kurzu
 • Intenzivní dvoudenní kurz je určen především specialistům v personalistice a poradenství, kteří nevystudovali jednooborovou psychologii. Účastníci kurzu budou proškoleni v administraci, vyhodnocení a interpretaci vybraných psychodiagnostických metod.

 

V rámci prvního dne je účastníkům prezentován i základní počítačový systém pro práci s testy a on-line testování Hogrefe Testsystem, ve kterém jsou absolventům kurzu zpřístupněny i vybrané metody kategorie B.

• Úvodem se věnujeme obecným zásadám psychodiagnostiky a základům statistického hodnocení výsledků psychodiagnostických metod. Součástí školení jsou také etické zásady práce s diagnostickými metodami a požadavky na průběh zpětné vazby pro probanda. Tyto zásady jsou obecně platné a jsou využitelné i pro další psychodiagnostické metody.
• Využití vybraných metod kategorie B (pouze ve formě pro HTS): NEO osobnostní inventáře, Test pozornosti d2/d2-R a IST-Screening.

Druhý den je zaměřen na dotazníkové metody:

BIP – Bochumský inventář profesních charakteristik osobnosti
LMI – Dotazník motivace k výkonu
ISK – Inventář sociálních kompetencí

 

Termín
23. - 24. 11. 2020 Přihlásit se závazně (on-line přihláška)

Kurz začíná v 9,00 a končí v 17,00 hodin.

Lektorky kurzu
 • PhDr. Simona Hoskovcová a PhDr. Markéta Niederlová
Místo konání kurzu 23.-24.11.2020
 • Hogrefe – Testcentrum
  A. Staška 78
  Praha 4 – Krč

Cena Akreditačního kurzu Hogrefe je 4800,- Kč (včetně DPH).

Počet účastníků
 • Počet účastníků všech akcí je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován.
Osvědčení
 • Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování.
 • Vybrané kurzy a semináře jsou zařazeny v systému kontinuálního vzdělávání klinických psychologů AKP.
Platební podmínky
 • Účastnický poplatek lze uhradit bankovním převodem (na základě vystavené faktury) na účet č. 476409493/0300 u ČSOB Praha (variabilní symbol platby je číslo faktury, ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno účastníka), případně v hotovosti v sídle Hogrefe – Testcentra, A. Staška 78, 140 00 Praha 4. Hogrefe – Testcentrum s.r.o. si vyhrazuje právo změnit z organizačních důvodů termín konání akce.
 • V případě zrušení závazné objednávky na akci si Hogrefe – Testcentrum vyhrazuje právo účtovat stornovací poplatek ve výši 50 % uvedené ceny. V případě zrušení účasti na akci v době kratší než deset dní před zahájením akce již nebude uhrazený účastnický poplatek vrácen.