Off_01

Hogrefe – Testcentrum

Hogrefe – Testcentrum je společně s předními evropskými vydavateli psychodiagnostických metod členem skupiny HOGREFE. V rámci zvyšující se spolupráce v této skupině se aktivity jejich jednotlivých členů budou prezentovat navenek společně a celá skupina bude používat společné logo HOGREFE.

Nově vydané testy

Posuzovací škála dětského autismu CARS2 Link

CFT 20-R - Cattellův test fluidní inteligence Link

DSM-5 - Diagnostický a statistický manuál duševních poruch Link

Dotazník sebepojetí dětí a adolescentů Piers-Harris 2 Link

Bentonův vizuální retenční test Link

ADOS-2 - Diagnostika a hodnocení poruchy autistického spektra Link

Test pozornosti d2-R Link

Hareho škála psychopatie - PCL-R, 2. vydání Link

Test deduktivního a kreativního myšlení - ASK Link

MABC-2 - Test motoriky pro děti Link